Andrzejki 2015

Zgodnie z polską tradycją dnia 26. 11. 2015 r. obchodziliśmy w naszej szkole wieczór wróżb i zabaw andrzejkowych połączony z dyskoteką.

W zabawie zorganizowanej przez Samorząd Szkolny, przy współudziale przedstawicieli rodziców z Rady Rodziców, brali udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Rada Rodziców zatroszczyła się o poczęstunek, a Samorząd Uczniowski zadbał o dekorację sali,  zorganizował muzykę i zestawy wróżb dla ciekawych swojej przyszłości.
Andrzejki zakończyły się dyskoteką, która trwała do godz. 19. 00.