Projekt Gimnazjalny

Na mocy Rozporządzenia MEN uczniowie klas gimnazjalnych mają obowiązek udziału w realizacji projektu gimnazjalnego, który został zdefiniowany jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.


1 maja 2016 roku klasa druga gimnazjum wystawiła w kościele pod wezwaniem Św. Maksymiliana Kolbe w Głojscach projekt gimnazjalny zatytułowany ,,Pasja oczami Marii Magdaleny’’. Przygotowania trwały  4 miesiące. Nad całością czuwała p. Monika Drajewicz – wychowawca klasy 2 gimnazjum. Zbieranie materiałów, przydzielanie ról i tworzenie dekoracji pochłonęło wszystkich bez reszty.

I w końcu nadeszła ta upragniona chwila - wystawienie sztuki. Na uroczystość przybyli wierni z parafii oraz zaproszeni goście.
Celem projektu, oprócz przeżyć duchowych, był również szczytny cel - pomoc dla chorej Hani. W czasie trwania sztuki widzowie mogli śledzić sceny z Męki Pańskiej, w tak ważnym dla chrześcijan roku Miłosierdzia. Projekt poprzedziła przemowa ks. J. Kuniora, który mówił o niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi i potrzebie wypracowania w sobie wyobraźni miłosierdzia, do czego kiedyś tak gorąco zachęcał Jan Paweł II.

Galeria zdjęć