Inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się 1 września 2016 r. O godzinie 8.00 społeczność szkolna uczestniczyła we mszy świętej w kościele parafialnym. O godzinie 9.00 odbył się uroczysty apel w budynku szkoły. Pani dyrektor w krótkim przemówieniu serdecznie powitała wszystkich uczniów, grono pedagogiczne, rodziców oraz pracowników obsługi, życząc sukcesów w nowym roku szkolnym.
Po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego uczniowie udali się na spotkanie ze swoimi wychowawcami.