Zestawy podręczników

obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017

w Gimnazjum w Głojscach


Klasa III Gimnazjum

Informujemy, że podręczniki i ćwiczenia dla klasy I oraz II gimnazjum zakupuje szkoła.